TẠO WEBINAR ĐÀO TẠO & BÁN HÀNG
CHUYỂN ĐỔI LEAD THÀNH CUSTOMER

Sử dụng miễn phí

Tạo Webinar tự động thật dễ dàng

 • Nhiều lịch phát linh hoạt: Sáng, Chiều, Tối
 • Opt-in form đăng ký trước khi tham dự
 • Email nhắc lịch trước khi sự kiện diễn ra
 • Email cảm ơn khi sự kiện kết thúc
 • One-Click Link để tích hợp với CRM bên bên ngoài

Tương tác với khán giả qua: Chat, Quiz, Q&A

 • Số lượng khán giả đang có mặt trong room
 • Ô chat thời gian thực
 • Popup ưu đãi khi webinar đang diễn ra
 • Nhận phản hồi trực tiếp từ khán giả

Follow sau khi event kết thúc

 • Email cho người đăng ký mà chưa tham dự
 • Email cho người đã tham dự, chưa mua
 • Email cho người đã mua
 • Cho phép xem lại webinar bất kỳ giờ nào

GIÁ THUÊ PHÒNG HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Miễn phí

Không thời hạn

20 khách/phòng

40 phút phát sóng

0.0 kB lưu trữ

Tối đa 3 phòng

phổ biến

Pro

3.990.000 ₫

300 khách/phòng

3 giờ phát sóng

20.0 GB lưu trữ

Không giới hạn phòng

Business

6.990.000 ₫

1000 khách/phòng

4 giờ phát sóng

50.0 GB lưu trữ

Không giới hạn phòng

Bạn đã sẵn sàng Webinar tự động cùng Edubit?

Đăng ký để tạo thử Webinar đầu tiên chỉ 5 phút

Sử dụng miễn phí