TẠO WEBINAR ĐÀO TẠO & BÁN HÀNG
CHUYỂN ĐỔI LEAD THÀNH CUSTOMER

Tạo Webinar tự động thật dễ dàng

 • Nhiều lịch phát linh hoạt: Sáng, Chiều, Tối
 • Opt-in form đăng ký trước khi tham dự
 • Email nhắc lịch trước khi event diễn ra
 • Email cảm ơn khi event kết thúc
 • One-Click Link để tích hợp với CRM bên bên ngoài

Tương tác với khán giả qua: Chat, Quiz, Q&A

 • Số lượng khán giả đang có mặt trong room
 • Ô chat thời gian thực
 • Popup ưu đãi khi webinar đang diễn ra
 • Nhận phản hồi (feedback) trực tiếp từ khán giả

Follow sau khi event kết thúc

 • Email cho người đăng ký mà chưa tham dự
 • Email cho người đã tham dự, chưa mua
 • Email cho người đã mua
 • Cho phép xem lại webinar bất kỳ giờ nào

Bạn đã sẵn sàng Webinar tự động cùng Edubit?

Đăng ký để tạo thử Webinar đầu tiên chỉ 5 phút