TẠO WEBINAR ĐÀO TẠO & BÁN HÀNG
CHUYỂN ĐỔI LEAD THÀNH CUSTOMER

Sử dụng miễn phí

Tạo Webinar tự động thật dễ dàng

 • Nhiều lịch phát linh hoạt: Sáng, Chiều, Tối
 • Opt-in form đăng ký trước khi tham dự
 • Email nhắc lịch trước khi event diễn ra
 • Email cảm ơn khi event kết thúc
 • One-Click Link để tích hợp với CRM bên bên ngoài

Tương tác với khán giả qua: Chat, Quiz, Q&A

 • Số lượng khán giả đang có mặt trong room
 • Ô chat thời gian thực
 • Popup ưu đãi khi webinar đang diễn ra
 • Nhận phản hồi (feedback) trực tiếp từ khán giả

Follow sau khi event kết thúc

 • Email cho người đăng ký mà chưa tham dự
 • Email cho người đã tham dự, chưa mua
 • Email cho người đã mua
 • Cho phép xem lại webinar bất kỳ giờ nào

GIÁ THUÊ PHÒNG HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Miễn phí

Vĩnh viễn

100 khách/phòng

30 phút phát sóng

0 GB lưu trữ video

Tối đa 3 phòng

Sử dụng

Webinar A

399.000 ₫ /tháng

100 khách/phòng

1 giờ phát sóng

50 GB lưu trữ video

Không giới hạn phòng

Webinar B

559.000 ₫ /tháng

300 khách/phòng

2 giờ phát sóng

100 GB lưu trữ video

Không giới hạn phòng

Webinar C

899.000 ₫ /tháng

500 khách/phòng

3 giờ phát sóng

150 GB lưu trữ video

Không giới hạn phòng

Webinar D

1.299.000 ₫ /tháng

1000 khách/phòng

4 giờ phát sóng

200 GB lưu trữ video

Không giới hạn phòng

Bạn đã sẵn sàng Webinar tự động cùng Edubit?

Đăng ký để tạo thử Webinar đầu tiên chỉ 5 phút

Sử dụng miễn phí